Regulamin sklepu internetowego

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku.

1.Warunki ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym unicornodesign.com dalej („Sklep internetowy Unicorno”).

1.2. Sklep internetowy Unicorno jest zarządzany i prowadzony przez firmę Mariusz Oczkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 12/15, 01-167 Warszawa, NIP 948-200-72-05, REGON 017481609.

1.3. Kontakt ze Sklepem internetowym Unicorno jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. pod numerem telefonu 603-110-134, pod adresem e-mail:sklep@unicornodesign.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Unicorno w zakładce „Kontakt”.

1.4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Unicorno są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

2. Warunki korzystania ze sklepu Unicorno oraz składanie zamówień

2.1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego Unicorno.

2.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego Unicorno oznacza akceptację Regulaminu.

2.4. Sklep internetowy Unicorno świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5. Sklep internetowy Unicorno nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Towaru, tj. np. struktury użytego materiału, jego gęstości itp.

2.6. Sklep internetowy Unicorno zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itp.

2.7. Sklep internetowy Unicorno oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

2.8. Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2.9. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu internetowego Unicorno mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.

2.10. Dostawa Towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego Unicorno, następuje w zależności od modelu i jest opisana pod ceną produktu. dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy Unicorno. Dostawa Towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Unicorno 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i Płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3.3. W Koszyku Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);

b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony;

c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT;

d) sposób dostawy;

e) sposób płatności;

3.4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego Unicorno) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do sklepu.

3.5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Mariusz Oczkowski dotycząca zakupu danego produktu w Unicornodesign.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Unicornodesign.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru wybrany podczas procesu zamawiania.

3.6. Sklep internetowy Unicorno rozpoczyna realizację zamówienia:

a) w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta, przy czym płatność przy odbiorze nie dotyczy zamówień, których wartość przekracza 1500 zł; w takim przypadku wymagane jest dokonanie przedpłaty.

b) w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności (płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl, płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl lub przelewem bankowym), niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty przez Klienta lub wpływu środków pieniężnych na konto w przypadku przelewu bankowego.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Formy płatności.

3.7. Sklep internetowy Unicorno w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

3.8. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy Unicorno ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy Unicorno najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

4.Cena towarów

4.1. Ceny Towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego Unicorno podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).

4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i nie podlega negocjacji.

4.3. Sklep internetowy Unicorno zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego Unicorno, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego Unicorno bądź wprowadzania w nich zmian.

5.Dostawa towaru

5.1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Dostawa towaru.

6. Czas realizacji zamówienia

6.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki.

6.2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania przesyłki przez Sklep internetowego Unicorno wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.

6.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z ich regulaminami (dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera) na adres wskazany przez Klienta.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Dostawa towaru

7.Formy płatności

7.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) płatność przelewem bankowym;

b) płatność przy odbiorze gotówką;

c) płatność za pomocą systemy pay pal;

D) płatność za pomocą systemu pay u.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Formy płatności.

8. Reklamacje Towarów

8.1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

8.2. Sklep internetowy Unicorno odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Unicorno w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.

8.4 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Unicorno niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Unicorno albo Unicorno nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

8.5. Formularze wymiany na nowy, naprawy Towaru oraz obniżenia ceny i odstąpienia od umowy dostępne są w zakładce Zwroty i reklamacje.

8.7. Unicorno rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu Unicorno nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Unicorno. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

9.Zwroty Towarów

9.1. Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia formularza odstąpienia od umowy.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy Unicorno zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

9.4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (towary na indywidualne zamówienia).

9.5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub gdy nosi ślady użytkowania.

9.6. Zwracany lub wymieniany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

9.7. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek wysłanych za pobraniem.

Formularz do odstąpienia do umowy do pobrania z zakładki Zwroty i reklamacje.

10.Newsletter

10.1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego Unicorno na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

10.2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego Unicorno.

11.Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego Unicorno.

11.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

11.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego. Unicorno będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów